KUNSTMETMEKAAR 2019

Subsidie

De gemeente Arnhem heeft subsidie gegeven  uit de ‘Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem’.  Uit het Bewonersbudget voor de wijk is een voorschot betaald. De Siza heeft subsidie gegeven voor een aantal onderdelen die door de Siza worden verzorgd.  Het JKF kinderfonds heeft de financiering van de dansvoorstelling Waaghalzen voor haar rekening genomen.